Om oneTree

oneTree handlar om passionen till trä och träd och den tillfredställelse som kommer ur hantverk och skapande.

Vårt sortiment av tjänster och produkter kan tyckas spreta  i olika riktningar men är egentligen väldigt smalt och kretsar helt kring träet som material och hantverket som livsstil.

Flera livslånga intressen - design, konsthantverk, slöjd, mat, trädgård, byggnadsvård - knyts här samman i den gemensamma nämnaren trä.

Både företaget och webplatsen är skapade under 2019 och söker efter sin rätta form, något som kommer att få växa fram på ett eget och naturlig sätt i samarbete med kunder och besökare.